Archivos del blog

época de la Reforma: Comentario al estracto de Bartolomé de las Casas Relación de la Destrucción de las indias

Comentario de texto a entregar martes 5 de noviembre. Individual. Texto entregado por el profesor https://recursosletras.files.wordpress.com/2013/11/reforma-las-casas.docx Para escribir comentario titanpad: http://espaicoordinacio.titanpad.com/20121033 Bartolomé de las Casas Relación de la Destrucción de las indias completo. https://recursosletras.files.wordpress.com/2013/11/casas_bartolome_de_las-brevisima_relacion_de_la_destruccion_de_las_indias.pdf Venas abiertas de América Latina (incompleto)  https://recursosletras.files.wordpress.com/2013/11/galeano-eduardo-las-venas-abiertas-de-amc3a9rica-latina.pdf Comentario acabado

Tagged with: , , , , ,
Publicado en Trabajos

Imperio napoleónico, análisis y comentario.

Historia contemporánea. Heu d’explicar quina situació reflecteix el mapa. Com i perquè s’ha arribat a aquella situació. Què està passant en aquells moments i quines conseqüències tindrà. Extensió màxima del treball: 3 pàgines Data i hora límit d’entrega: dimecres 10/04/2013,

Tagged with: , , ,
Publicado en Trabajos